Meld je aan!

Opgelet: als inwoner van Gent val je buiten het werkingsgebied van Veneco. Voor gratis begeleiding bij het energiezuinig renoveren van je woning, kan je als Gentenaar terecht bij De Energiecentrale.

Welke energetische ingreep/ingrepen aan je huis wens je graag uit te voeren?